Takže co říká poslední průzkum veřejně financovaného Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd?

 

Nejdříve se ptali, zdali chceme radši demokracii nebo autoritářský způsob vládnutí.

Otevřenost možnosti autoritativního způsobu vlády deklarovali v výzkumu tři z deseti oslovených (30 %), další necelá čtvrtina občanů (22 %) se domnívá, že je lhostejné, zda v zemi je demokratický, nebo nedemokratický režim.

V roce 2004 si 54% Čechů bylo jisto, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Dnes je to už jen 45%.

Přeloženo: Každý druhý Čech si není jistý, jestli je demokracie jediným možným režimem.


 

Třetina českých občanů (33 %) by souhlasila s tím, aby byl rozpuštěn parlament a zrušeny politické strany. 17 % respondentů nevědělo, zda by s rozpuštěním politických stran souhlasilo, nebo nikoliv.

Přeloženo: Každý druhý Čech by buď chtěl zrušit parlament a politické strany, nebo je mu to jedno.


 

V druhém výzkumu byl v centru zájmu názor občanů na smýšlení českých politiků. Které si sami zvolili.

15 % občanů zastává vyhraněný názor, že nikdo z volených zástupců se nezajímá o smýšlení lidí, více
než třetina (37 %) si myslí, že je to naprostá menšina a další více než třetina (36 %), že
je to spíše menšina.

Přeloženo: 88% Čechů si myslí, že více než každy druhý politik se nezajímá o smýšlení lidí.

 

Budiž jsou tyto čísla zrcadlem.